Recensioner

Rum för eftertanke. Recension av Om Psykoanalytisk kultur- ett rum för refleksion. Red: Judy Gammalgaard och Susanne Lunn.  Psykologtidningen

(Länk till PDF)

Psykoanalytiska fällor. Recension av Psykoanalytisk Beröring. Sex kliniska texter. Göteborgs Psykoterapiinstitut. Psykologtidningen  

(Länk till PDF)

Separationsångest - kärnan i analysen Recension av Att tämja ensamheten. Separationsångest i psykoanalysen  av Jean-Michel Quinodoz. Psykolog tidningen,

Nr 12.13/97

(Länk till PDF)

Inspirerande bilder framvuxna ur analys. Recension  I huvet på en målare -bildspråkets gränser" av Ralph I Rilton. Psykologtidningen, Nr 12.13/98

(Länk till PDF)

Dynamiken bakom hysteri. Recension av hysteria av Christopher Bollas, Psykologtidningen. 

(Länk till PDF)