Länkar

- Svenska psykoanalytiska föreningen www.psykoanalys.se

- International psychoanalytic Association (IPA) www.ipa.world

- Psykoterapicentrum www.psykoterapicentrum.se

- Divan www.divan.nu

- Insamlingsstiftelsen Lille Hans www.lillehans.se

- Sveriges psykologförbund www.psykologforbundet.se