Artiklar

På tröskeln, Om hud och gränstillstånd i den psykoanalytiska processen. Ur: Psykisk Hälsa nr 3, 2000, s175-179

(Länk till PDF)

En erotisk affär, Ur: Divan nr 3-4, 2002

(Länk till PDF)

Förlust och närvaro. Om att erfara förlust. Ur: Depression i vår tid, Svenska föreningens skriftserie nr 11, 2009

(Länk till PDF)

Kärleken till den psykoanalytiska metoden – att stå ut med det okända. Ur: Divan 1-2, 2010

(Länk till PDF)

Livets skörhet – om fundamentalistiska band i Hanekes film Amour? (Under publikation)

(Länk till PDF)

Künstlicher, A.H. (2002). Dream and loss — on triangulation and its implication on the capacity for self-reflection in psychoanalytic work*. Scand. Psychoanal. Rev., 25:36-47.

(Länk till PDF)

Künstlicher, A.H. (2011). “No-One Took Me, No-One Left Me”: On Objects, the other and the Difficulty in Establishing a Third Position. Scand. Psychoanal. Rev., 34:3-12. 

(Länk till PDF)

Livets skörhet - om fundamentalistiska band i Hanekes film Amour. Publicerad på engelska i Scandinavian Psychoanalytic Review

(Länk till PDF)