Psykoanalys och psykoterapi med barn.

I en psykoanalys eller psykoterapi med ett barn ligger barnet förstås inte på en divan utan använder hela rummet och ett lekmaterial för att gestalta sin inre värld och relationen till sina föräldrar och andra närstående.Psykoanalytikern samlar in och sätter ord på de känslor och tankar som uttrycks och gestaltas  av barnet i ”lekens form”.  Detta sker också när barnet av olika skäl känner sig hindrad att kunna leka och uttrycka sig kring olika känslor som kanske rädsla, ledsenhet, ilska, ensamhet eller andra överväldigande känslor och tankar.

Innan man kommer överens om vilken slags behandling som skulle vara lämplig träffas man för konsultationer ca tre gånger. Inför behandling med barn och tonåringar träffar jag föräldrarna först tillsammans.

Föräldrar kan söka bidrag för sitt barn upp till 20 år från Insamlingsstiftelsen Lille Hans för konsultationer och psykoanalys, se http://www.lillehans.se

För mer information om psykoanalys med barn och tonåringar se, www.psykoanalys.se